معرفی شرکت پخش سراسری مداو اکسیر

شرکت پخش سراسری مداوا اکسیر با سرمایه ای از تخصص و تجربه آغاز به فعالیت نموده است. این شرکت جمعی از مدیران حرفه ای و پیشرو در صنعت توزیع کشور را گِرد هم آورده است که هریک بخش اعظم عمر فعالیت خود را در شرکت های پخش صاحب نام سپری نموده اند.

شرکت مداوا اکسیر با رویکردی ویژه در هریک از دپارتمان ها در صدد است تا در برترین سطح کیفی امر توزیع فعالیت نموده و در جهت ارتقای آن بکوشد.

دپارتمان بازرگانی

گِردآوری سبد توزیعی متشکل از کالاهای با کیفیت تولید داخل و وارداتی به نحوی که تأمین کنندگان اطمینان حاصل نمایند شرکت پخش مجری کلیه سیاست گذاری های مارکتینگ و استراتژی های فروش که در نظر دارند، می باشد.

دپارتمان فروش

تیم فروش با برنامه ریزی جهت تمرکز بر روی فروش متنوع کالاها و بر اساس تارگت های معین شده جهت هر کالا، شرکت را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید. استراتژی مشخص؛ معرفی و فروش به جای درخواست گیری است.

دپارتمان IT

خط مشی گروه فناوری اطلاعات، بکارگیری جدیدترین امکانات و زیرساخت ها در حوزه IT جهت تسهیل، تسریع و ارتقای کیفی فرآیندهای تأمین، سفارشگیری، فروش و توزیع می باشد به نحوی که دخالت غیر ضروی نیروی انسانی و احتمال بروز خطا را به حداقل برساند.